Tak for fremmøde til dobbeltforedrag og generalforsamling

Rasmus Weber. Foto: Centralasien / Instagram


Malthe Lehrmann. Foto: Centralasien / Instagram

Vi takker for det flotte fremmøde i aftes, hvor ca. 30 mennesker mødte op til dobbeltforedrag. Det første foredrag omhandlede tengrianismens udbredelse og fortolkning i Kirgisistan, mens det andet foredrag omhandlede den politiske kultur i Mongoliet med fokus på revolutionære mongolske unge. Vi blev særdeles glade for publikums engagement og de mange interessante spørgsmål, der blev stillet til foredragsholderne. Vi blev endda nødsaget til at afrunde spørgsmåls- og diskussionsdelen begge gange, da vi kom over programmets fastlagte tidsramme. 

Vi takker foredragsholderne, Rasmus Weber og Malthe Lehrmann, for deres interessante foredrag samt venlige og udførlige svar til publikum. 

(Se galleri nederst på siden. Klik på pilene for at skifte mellem billederne.) 

Efterfølgende afholdte vi den årlige generalforsamling. Andreas Rohde og Morten Christensen genopstillede ikke til bestyrelsen. Vi takker dem for deres store indsats og bidrag til selskabet. Ildikó Bellér-Hann og Saida Zukhurtdinova blev genvalgt til bestyrelsen, mens Yusuf Çakın blev valgt fra at være suppleant til fuldbyrdet bestyrelsesmedlem. Derudover er et nyt medlem af selskabet, Mehmet Berber, også valgt til bestyrelsen. Medlemmer af selskabet vil i de kommende dage modtage et resumé af generalforsamlingen med yderligere oplysninger.

Vi ses til næste arrangement! Følg vores arrangementer via selskabets hjemmeside og de sociale medier!

Mange hilsner,
Bestyrelsen

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

State and contemporary art in Central Asia

Centralasiatisk Konference på KUA

Foredrag & generalforsamling: Uiguriske bryllupper som vindue til samfundsorganisation, historie og nyere udviklinger