Opslag

Viser opslag fra 2015

Arrangement på Charlottenburg

Billede
Tilfredse bestyrelsesmedlemmer efter et velbesøgt arrangement på Charlottenborg med bl.a. professor Martin Erik Andersen fra Kunstakademiets billedhuggerskole. Knap 35 mødte op i FOS' udstilling Koøje, og der var direkte skype-forbindelse til billedkunstneren Umida Akhmedova i Usbekistan og tredobbelt tolkning fra russisk.

Generalforsamlingen 2015

Ved generalforsamlingen her til aften fik bestyrelsen otte medlemmer, idet to blev nyvalgt; og der valgtes to nye suppleanter. Bestyrelsen ser herefter således ud: -- Ulla Prien (genvalgt) -- Muborak Sharipova (genvalgt) -- Adam Hyllested (genvalgt) -- Søren Jarnvig (genvalgt) -- Andreas Rohde (nyvalgt) -- Morten Dyrhagen Christensen (nyvalgt) -- Saida Zukhritdinova (ikke på valg) -- Ildikó Bellér-Hann (ikke på valg) -- Vasila Zukhritdinova (suppleant) -- Maria Louw (suppleant) Forsamlingen vedtog, at også 2015 bliver kontingentfrit år for allerede-medlemmer. Ved det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev der ikke ændret på bestyrelsesposterne. Et detaljeret referat udsendes til medlemmerne om nogle dage.