Indlæg

Katastrofen i Xinjiang i 2017 og Uighurene i diasporaen - Eksilhistorier fra Tyrkiet, Kasakhstan og Kirgisistan

Billede
En forbudstavle i Xinjiang: ”Det er forbudt at bede offentligt” . Foto: Rune Steenberg Kom til foredrag om de seneste begivenheder i Xinjiang-regionen i Kina med Rune Steenberg på København Universitet Søndre Campus (KUA) d. 23. november kl. 17.30-19.30. Alle er velkomne. Resumé af foredraget: Katastrofen i Xinjiang i 2017 og Uighurene i diasporaen - Eksilhistorier fra Tyrkiet, Kasakhstan og Kirgisistan  I 2017 begyndte den kinesiske stat i stigende grad at arrestere uighurer, kasakker og beboere fra andre mindretal i Xinjiang Uighur Autonome Region i det nordvestlige Kina. Området har, siden dets kolonisering af det sidste kinesiske dynasti, Qing-dynastiet i 1759, ofte været præget af spændinger, modstand og periodisk vold, men aldrig før er så mange mennesker systematisk blevet interneret i lejre med så usaglig en begrundelse som i 2017 og 2018. Den kinesiske regering har beskrevet kampagnen og interneringerne som en krig mod terror og et forsøg på at udrydde fattigdom, mens mange i

Tak for fremmøde!

Billede
Vi takker for det flotte fremmøde i går ved det første egentlige foredragsarrangement i over to år, hvor knap 30 mennesker mødte op til foredrag om Taklimakan-mumierne i lyset af den nyere genetiske, arkæologiske og sproglige forskning. Publikum udviste et stort arrangement og stillede så mange interessante spørgsmål, at vi så os nødsaget til at afrunde spørgsmåls- og diskussionsdelen, da vi overskred programmets fastlagte tidsramme.  Vi takker foredragsholder Rasmus Bjørn for at stille op med kort varsel og for at give imødekommende og udførlige svar.  (Se galleri nederst på siden. Klik på pilene for at skifte mellem billederne.)  Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Centralasiatisk Selskab (@centralasien) Efterfølgende afholdt vi den årlige generalforsamling. Muborak Sharipova og Saida Zukhurtdinova genopstillede ikke - vi takker dem for deres mangeårige indsats og bidrag til selskabet. Yusuf Çakın, Ulla Prien og Adam Hyllested blev genvalgt til bestyr

FOREDRAG D. 27/4 OM MUMIERNE FRA TAKLIMAKAN OG GENERALFORSAMLING

Billede
Kære medlem af Centralasiatisk Selskab Årets første foredrag i selskabet finder sted  onsdag den 27. april kl. 17.30 , hvor ph.d.-stipendiat Rasmus Gudmundsen Bjørn fra Max-Planck-Institut für Menschengeschichte i Jena, Tyskland, vil fortælle om:   Nyt om gamle mumier – de tavse kosmopolitter fra Taklimakan   Foredraget vil give en beretning fra den allernyeste forskningsfront og de ganske overraskende resultater, som genetiske analyser af de berømte mumier har vist.   Taklimakan-ørkenen ligger som Silkevejens knudepunkt mellem Kina og Centralasien. De frodige oaser langs smeltevandsfloderne fra de enorme bjerge, der omkranser regionen, står i skærende kontrast til den omskiftelige og ubarmhjertige ørken. Men mens forskellige kulturer har udnyttet den frodige periferi, er det alligevel det knastørre klima, vi kan takke for bevarelsen af to af det seneste århundredes store mysterier: de tokhariske sprog og de vestligt-udseende mumier. I både artikel- og bogformat har forskere forsøgt at

Indkaldelse til generalforsamling med foredrag

Billede
Kære medlem af Centralasiatisk Selskab Der indkaldes hermed til selskabets årlige ordinære generalforsamling, som vil finde sted den 30. marts 2022 kl. 17.30 på Københavns Universitet, Søndre Campus. I forbindelse med generalforsamlingen afholdes et foredrag om et centralasiatisk emne; mere herom senere med angivelse af lokale. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen bedes fremsendt til mail@centralasien.dk senest den 22. marts, hvorefter der vil blive udsendt en dagsorden til medlemmerne den 23. marts i henhold til vedtægterne. Med venlig hilsen Bestyrelsen Centralasiatisk Selskab ___________________ mail@centralasien.dk  www.centralasien.dk www.facebook.com/CentralasiatiskSelskab www.instagram.com/centralasien www.twitter.com/centralasien

Fortid og nutid langs Silkevejen (Foråret 2022)

Billede
Centralasiatisk Selskab underviser igen på Folkeuniversitetet i København med foredragsrækken Fortid og nutid langs Silkevejen. Der er nu åbent for tilmeldinger til efteråret 2022. Tilmeld her! Foredrag og foredragsholdere: 1. Undervisningsgang: Silkevejens folkeslag/de nye nationalstater i Centralasien Underviser: cand.phil. Ulla Prien, studielektor på Københavns Universitet Dato og tid: Mandag d. 21. februar 2022 Kl. 18:15 - 20:00 2. Undervisningsgang: Silkevejen i historisk perspektiv Underviser: ph.d. Adam Hyllested, ekstern lektor på Københavnsuniversitet Dato og tid: Mandag d. 28. februar 2022 Kl. 18:15 - 20:00 3. Undervisningsgang: Kunst og arkitektur langs Silkevejen Underviser: ph.d. Markus Bogisch Dato og tid: Mandag d. 7. marts 2022 Kl. 18:15 - 20:00 4. Undervisningsgang: Opdagelsen og afkodningen af mystiske indskrifter langs stepperne Underviser: cand.mag. Yusuf Çakın Dato og tid: Mandag d. 14. marts 2022 Kl. 18:15 - 20:00 5. Undervisningsgang: Silkevejens tekstiler Underv

Foreningsnyt

Billede
På Centralasiatisk Selskabs ekstraordinære generalforsamling i onsdags blev valgt en midlertidig bestyrelse på blot 5 medlemmer for et halvt år, indtil en ny bestyrelse skal vælges i marts 2022, hvor alle er på valg - såvel kandidater til genvalg som nye kandidater.  Medlemmerne er indtil da Yusuf Çakın, Ulla Prien, Adam Hyllested, Saida Zukhurtdinova og Muborak Sharipova. Det blev besluttet, at der ikke opkræves kontingenter før marts 2022.   På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Yusuf Çakın valgt som foreningens sjette formand efter Per Fischer (fmd. 2005-2009), Rasmus Chr. Elling (fmd. 2009-2011), Morten Christensen (fmd. 2011-2012), Ulla Prien (fmd. 2012-2016) og Adam Hyllested (fmd. 2016-2021).  Et referat udsendes til medlemmerne på mail. På gensyn ved de kommende medlemsaktiviteter og god anden halvdel af sommeren!   Bestyrelsen 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Billede
Kære medlem af Centralasiatisk Selskab Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i selskabet den 15. juli 2021 kl. 19.00 . Selvom det nu er muligt at mødes fysisk, afholdes den online på grund af sommerferien og det korte varsel, der skyldes et par presserende sager på dagsordenen, herunder behovet for at få valgt en ny bestyrelse. Den ekstraordinære generalforsamling vil erstatte de manglende generalforsamlinger, der skulle have været afholdt marts 2020 og marts 2021. I marts 2022 afholdes generalforsamling som normalt. Forslag til vedtagelse bedes fremsendt til mail@centralasien.dk senest den 8. juli, hvorefter der vil blive udsendt en dagsorden til medlemmerne. Et link udsendes umiddelbart inden mødet. Med venlig hilsen Bestyrelsen Centralasiatisk Selskab