Opslag

Viser opslag fra september, 2023

Foredragsrække på Københavns Folkeuniversitet (efterår 2023)

Billede
Kære medlem af Centralasiatisk Selskab, I samarbejde med Københavns Folkeuniversitet udbyder vi foredragsrækken ’Centralasien i fortid og nutid’ ved seniorforsker, cand.mag. Lars Erslev Andersen, DIIS, Mag.art. Anne Hedeager Krag, professor em., dr.phil. Esther Fihl, KU, museumsinspektør, ph.d. Rasmus Bech Olsen, Davids Samling og lektor, ph.d. Vera Skvirskaja, KU. Kursusleder: Ph.d. Annette Haaber Ihle, bestyrelsesmedlem af Centralasiatisk selskab  Forelæsningsrækken fokuserer på den samfundsmæssige udvikling i Centralasien med afsæt i fortidens arkæologiske fund og Byzantinsk kultur og indflydelse. Endvidere omhandler den de første danske opdagelses-rejsendes indtryk af Centralasien og Kinas initiativer til at etablere en ny Silkevej. Slutteligt undersøges livet i den religiøse by Bukhara i Usbekistan, som er præget af kulturelle verdeners forsvinden, migration og international kontakt.  Tilmeld her via Københavns Folkeuniversitet:  Centralasien i fortid og nutid (fukbh.dk) Foredrags

Foredrag: Afghanistan to år efter Taleban tog magten

Billede
Foto: DACAAR Foredragsholder:   Klaus Løkkegaard er sekretariatschef for DACAAR siden 2017. Han har tidligere blandt andet været Udviklingschef i Folkekirkens Nødhjælp og International Chef i Red Barnet. Klaus Løkkegaard om foredraget 'Afghanistan to år efter Taleben tog magten' ”Jeg fortæller om situationen for den fattige afghaner i landet efter 2 år med Taleban ved magten, men ser også tilbage på udviklingen, og hvordan Taleban så let kunne indtage regeringskontorerne. Foredraget vil hele vejen igennem tage afsæt i DACAAR’s tilstedeværelse og indsatser i landet. Jeg ser på det enorme behov for hjælpearbejde og de udfordringer og muligheder de skiftende regimer har givet os, og hvordan vi som hjælpeorganisation konstant må tilpasse os forholdene. Desuden forsøger jeg at se lidt ind i fremtiden for landet og mulighederne for den civile afghaner.” Klaus Løkkegaard DACAAR: Danish Committee for Aid to Afghan Refugees. Oprettet i 1984. Modtager funding fra bla. Danida, Det Norske