Generalforsamling torsdag den 1. marts

Hermed indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling 2012:

1. marts kl. 18.00 (se dog nedenfor) på Carsten Niebuhr Afdelingen, Snorresgade 17 på Amager.
Før generalforsamlingen, nemlig kl. 17.00, vil næstformand Muborak Sharipova give et rids af den aktuelle situation i Tadsjikistan under overskriften "In the grip of the bear - in between Russian and Tajik elections".

PROGRAM:

17.00-17.40 Muborak Sharipova ”In the grip of the bear – in between Russian and Tajik elections”
17.40-18.00 pause
18.00- generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning fra 2011 (v/ Morten Christensen)
3. Fremlæggelse af regnskab for 2011 og budget for 2012 ved kassereren (v/ Sten Madsen)
4. Fastsættelse af kontingent for 2013 (v/ Sten Madsen)
5. Beretning fra Oxus’ redaktion (v/ Morten Christensen)
6. Beretning fra DSCA Journals redaktion (v/ Adam Hyllested)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der skal vælges mellem 6 og 9 bestyrelsesmedlemmer samt et antal suppleanter. Vi vælger ingen til
bestemte poster, da bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende. Alle medlemmer kan stille op på
generalforsamlingen, men der er indkommet følgende tilkendegivelser:

Bestyrelsesmedlemmer:

Ikke på valg (valgt for 2011-2013):

Muborak Sharipova
Sten Madsen
Adam Hyllested
Ulla Prien
Stiller op til nyvalg:
Per Fischer
Andrey Lukyanov
Ildikó Bellér-Hann
Birgitte Samsøe Crawfurd

Ønsker ikke genvalg:

Jørgen Thomsen
Morten Christensen
Suppleanter:
Genopstiller:
Maria Elisabeth Louw
Søren Theisen?

Stiller op til nyvalg (2012-2014):

CarstenTrier Høj
Vasila Zukhritdinova?
Rasmus Chr. Elling (nuværende best.medlem)
Jonas K. Jepsen (nuværende best.medlem)
Mads Østergaard (nuværende best.medlem)

Ønsker ikke genvalg:
Lars Højer
Janus Gohr Mørk

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er hhv. Bo Dahl Hermansen og Kjeld Allan Larsen.
9. Planlagte aktiviteter i 2012 og indkomne forslag
Bestyrelsen har som sædvanlig en række forslag, men ordet er i øvrigt frit.
10. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

State and contemporary art in Central Asia

Centralasiatisk Konference på KUA

Foredrag & generalforsamling: Uiguriske bryllupper som vindue til samfundsorganisation, historie og nyere udviklinger