Generalforsamling torsdag den 1. marts

Hermed indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling 2012:

1. marts kl. 18.00 (se dog nedenfor) på Carsten Niebuhr Afdelingen, Snorresgade 17 på Amager.
Før generalforsamlingen, nemlig kl. 17.00, vil næstformand Muborak Sharipova give et rids af den aktuelle situation i Tadsjikistan under overskriften "In the grip of the bear - in between Russian and Tajik elections".

PROGRAM:

17.00-17.40 Muborak Sharipova ”In the grip of the bear – in between Russian and Tajik elections”
17.40-18.00 pause
18.00- generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning fra 2011 (v/ Morten Christensen)
3. Fremlæggelse af regnskab for 2011 og budget for 2012 ved kassereren (v/ Sten Madsen)
4. Fastsættelse af kontingent for 2013 (v/ Sten Madsen)
5. Beretning fra Oxus’ redaktion (v/ Morten Christensen)
6. Beretning fra DSCA Journals redaktion (v/ Adam Hyllested)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der skal vælges mellem 6 og 9 bestyrelsesmedlemmer samt et antal suppleanter. Vi vælger ingen til
bestemte poster, da bestyrelsen konstituerer sig selv efterfølgende. Alle medlemmer kan stille op på
generalforsamlingen, men der er indkommet følgende tilkendegivelser:

Bestyrelsesmedlemmer:

Ikke på valg (valgt for 2011-2013):

Muborak Sharipova
Sten Madsen
Adam Hyllested
Ulla Prien
Stiller op til nyvalg:
Per Fischer
Andrey Lukyanov
Ildikó Bellér-Hann
Birgitte Samsøe Crawfurd

Ønsker ikke genvalg:

Jørgen Thomsen
Morten Christensen
Suppleanter:
Genopstiller:
Maria Elisabeth Louw
Søren Theisen?

Stiller op til nyvalg (2012-2014):

CarstenTrier Høj
Vasila Zukhritdinova?
Rasmus Chr. Elling (nuværende best.medlem)
Jonas K. Jepsen (nuværende best.medlem)
Mads Østergaard (nuværende best.medlem)

Ønsker ikke genvalg:
Lars Højer
Janus Gohr Mørk

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er hhv. Bo Dahl Hermansen og Kjeld Allan Larsen.
9. Planlagte aktiviteter i 2012 og indkomne forslag
Bestyrelsen har som sædvanlig en række forslag, men ordet er i øvrigt frit.
10. Evt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Tak for fremmøde til dobbeltforedrag og generalforsamling

Dobbeltforedrag og generalforsamling 20. marts

Tak for det flotte fremmøde til foredraget: "Education, prevention or punishment in Xinjiang?"